Kantineservice

Vi tilbyr kantineløsninger til private og offentlige bedrifter, og leverer løsninger som er tilpasset den enkelte kundes behov.

En sunn og velfungerende kantine med dyktige ansatte er en fornuftig og lønnsom investering.

Våre ansatte har god opplæring innen haccp og ik-mat.

Vi tilbyr kantinetjenester på Haugalandet, samt i Stavanger, Bergen og Ryfylket.

Fokus på en god kantineløsning bidrar til økt trivsel, kan minske sykefraværet og gi bedre produktivitet som resultat.

Vi tilbyr:

  • Variert, allsidig og delikat mat

  • Ferske råvarer

  • Gode matopplevelser

  • Engasjert og faglært personale

  • Korte beslutningsprosesser

  • Løpende kvalitetssikring og tilfredshetsmåling