Effektivt Renhold - Vestlandet

Effektivt Renhold leverer renhold- og kantinetjenester på Vestlandet.  Vi har ca. 80 ansatte som alle gjennomgår grundig opplæring innen HMS og renholdsmetoder. Våre kantinemedarbeidere og kokker har grundig opplæring i HACCP og IK-mat rutiner. Les mer...


Renhold

Vaskeri

Kantine

 


Aktuelt fra Effektivt Renhold